Framtidens kemi

Flera stora projekt och utredningar fortskrider med att ta fram riktlinjer och nya arbetssätt när det kommer till att hantera och ta fram kemikalier, ämnen för konsument och industri. Redan till befintliga användningsområden men också i den ständigt framåtskridande utvecklingen med att hitta nya formler och kombinationer.

Regeringen försöker hänga med i utvecklingen och den senaste utredningen handlade bland annat om att kartlägga möjligheter, hinder och tidigare insatser men även föreslå strategier för framtida regleringar av ämnen samt sammanställa det vetenskapliga kunskapsläget, kartlägga vilka möjligheter och hinder som finns.

En stor del av debatten har handlat om hållbarhetsaspekten, där man ser möjigheter eller hot beroende vilket läget man tillhör. Det finns ju en oerhörd potential att använda den samlade vetenskapliga kunskapen och kombinera detta med datorkraft. Sistnämnda handlar mer och mer om AI och processorkraft för att lösa befintliga problem och upptäcka nya lösningar med denna nya metod. Bandbredd och processkraft har använts redan i flera projekt där vanliga människor med datorer kan bidra för att lösa stora utmaningar. Att samla datorkraft kommer nog bli mer utbrett och möjligtvis så kommer även länder och regingar att se datorhallor som samhällsinfrastruktur. Att bredband får hela tiden bättre kapacitet och där mobilt bredband snart är lika snabbt som fast bredband, möjliggör att gemene man och kvinna att snart kunna göra betydande insatser för att lösa svåra problem med datorkraft.  I Sverige har vi redan 10 olika mobiloperatörer som erbjuder mobilt bredband enligt tjänsten Abonnemang.se på https://abonnemang.se/mobilt-bredband/. Mer än hälften av dessa med 5G eller 5G+ hastighet. 5G+ innebär hastigheter på runt 1 Gbit/s.

Men inte alla är av samma åsikt. Även fast Generaldirektören för Kemikalieinspektionen att kemikalier är en viktig del i omställningen till ett hållbarare samhälle, så ser han inte samma potential i nya kemikalier. I en replik på sajten Altinget.se så menar han att det är viktigare med ”rätt kemikalier och regleringen hjälper till att driva utvecklingen mot hälso- och miljösäkrare kemikalier”. Inte särskilt mycket tilltro till framtiden och ny teknik i den människan. Om alla hade tänkt och agerat på liknande sätt i historien hade inte mänsligheten haft den fina tekniska utveckling som har tjänat människan och samhället väl.